Telefon: +420 417 638 958

Provádíme stavby v následujících oborech:

pozemní stavby

dopravní stavby

rekonstrukce historických objektů

údržba bytového a nebytového fondu včetně havarijní služby

Inženýrské stavby

menší průmyslové a vodohospodářské stavby

Pozemní stavby

V oboru pozemních staveb zajišťujeme stavby nových objektů, sanace a rekonstrukce bytových i nebytových objektů (sanace lodžií s výměnami zábradlí a provedení zasklení lodžií, sanace střešních plášťů se zateplením, sanace a zateplení obvodových plášťů VKZS, výměny instalací v bytových jádrech, výměny rozvodů elektroinstalace, úpravy vstupů objektů, výměny výplní otvorů oken a dveří, výměny výtahů a další přidružené práce hlavní i pomocné stavební výroby)

  • rodinné domy
  • sportovní objekty
  • občanské objekty

Dopravní stavby

Provádíme rekonstrukce a nové stavby dopravního chrakteru s povrchy jak ze zámkových dlažeb tak živičné

  • oprava a výstavba menších pojízdných komunikací, kruhové objezdy
  • výstavba parkovacích ploch
  • opravy, rekonstrukce a nová výstavba pochozích komunikací
  • menší opravy a sanace mostů

Rekonstrukce historických objektů

Provádíme rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů

Údržba bytového fondu

Zajišťujeme opravy bytového a nebytového fondu včetně havarijní služby

Inženýrské, průmyslové a vodohospodářské stavby

  • výroba a montáže ocelových konstrukcí
  • provádění kanalizací, vodovodů, elektro přípojek, rozvodů topení jak v klasickém kolektorovém systému tak i "bezkanálovým systémem".
  • skladové haly a dílny

Vodohospodářské stavby

Provádíme výstavbu objektů čističek, studny apod.

Naše reference

Certifikáty