Telefon: +420 417 638 958

Provádíme stavby v následujících oborech

 • Pozemní stavby
 • Dopravní stavby
 • Rekonstrukce historických staveb
 • Inženýrské, průmyslové a vodohospodářské stavby

Pozemní stavby:
V oboru pozemních staveb zajišťujeme stavby nových objektů, sanace a rekonstrukce bytových i nebytových objektů (sanace lodžií s výměnami zábradlí a provedení zasklení lodžií, sanace střešních plášťů se zateplením, sanace a zateplení obvodových plášťů VKZS, výměny instalací v bytových jádrech, výměny rozvodů elektroinstalace, úpravy vstupů objektů, výměny výplní otvorů oken a dveří, výměny výtahů a další přidružené práce hlavní i pomocné stavební výroby)

 • rodinné domy
 • sportovní objekty
 • občanské objekty

 

Dopravní stavby:
Provádíme rekonstrukce a nové stavby dopravního chrakteru s povrchy jak ze zámkových dlažeb tak živičné

 • oprava a výstavba pojízdných komunikací, kruhové objezdy, přechody pro chodce
 • parkovací plochy
 • opravy, rekonstrukce a nová výstavba pochozích komunikací
 • menší opravy a sanace mostů

 

Rekonstrukce historických objektů:

 • renovace památkově chráněných budov
 • štukatérské práce

 

Inženýrské, průmyslové a vodohospodářské stavby:

 • výroba a montáže ocelových konstrukcí
 • výstavba objektů čističek, studny apod.
 • provádění kanalizací, vodovodů, elektro přípojek, rozvodů topení jak v klasickém kolektorovém systému, tak i bezkanálovým systémem
 • skladové haly a dílny