Telefon: +420 417 638 958

Historické stavby

Rekonstrukce muzea Teplice

oprava kapliček Křížové cesty v Mostě

Kompletní rekonstrukce tvrze Borovany

Rekonstrukce zámku v Litvínově

Rekonstrukce památkově chráněného objektu v Mostě

Kompletní oprava fasády archeologického ústavu v Mostě (vč. výroby okrasných fasádních prvků)

Oprava fasády SPŠS a OA Kadaň

Oprava fasády psychiatrické léčebny Petrohrad

Oprava hvězdárny na hradě Hněvín v Mostě

Pozemní stavby

Zateplení bl. 581

Zateplení bl. 565

rekonstrukce KB Most

Zámková dlažba MŠ U Cáchovny

Foliová střecha Meziboří

Stavba přístavku u 10. ZŠ Most

Kompletní rekonstrukce MŠ ul. Kamenná Chomutov

Kompletní rekonstrukce objektu Archa Most

Kompletní výstavba podkrovního ateliéru

Zateplení bl. 392

Zateplení budovy SBD Krušnohor

Zateplení budovy Rekultivace MUS

Zateplení bl. 626

Zateplení bl. 294

Zateplení bl. 43

Zámková dlažba bl. 363

Stavební úpravy OIP Ústí n. L.

Zateplení bl. 974 - 976, Litvínov

Kompletní rekonstrukce báňského úřadu v Mostě

Rekonstrukce chodníku ul. Ke Koupališti v Mostě

Rekonstrukce střechy v Teplicích

Rekonstrukce restaurace Dřevák u Kamencového jezera

Zateplení bl. 641

Zateplení bytových domů v ul. Vinohradská v Litvínově

Stavební příprava bazénu, terénní a sadové úpravy

Rekonstrukce zpevněných ploch bl. 230 v Mostě

Zateplení a rekonstrukce ramp bl. 607 v Mostě

Rekonstrukce interiéru, soc. zařízení a rozvodů ZTI Libochovice

Rekonstrukce a zateplení domu v Hrobčicích

Rekonstrukce domu v Hrobu

Výstavba zázemí pro Junior Chomutov (šatny, kanceláe, soc. zařízení)

Bezbariérová rampa, rekonstrukce interiéru DPS Wolkera v Mostě

Čištění fasády, odstranění plísní, fasádní nátěr bl. 345 v Mostě

Zateplení bl. 714

Žatec - Rekonstrukce bytů, oprava fasády a střechy č.p. 126-127

Dopravní stavby

Oprava přechodu a chodníku ul. Svážná v Mostě

Rekonstrukce zastávky MHD ul. Pod Koňským Vrchem v Mostě

Údržba bytového fondu

Výměna schodišťových stupňů v ul. U Zámeckého Parku Litvínov

Osazení bloků sestav poštovních schránek bl. 639

Rekonstrukce rampy, pokládka vymývané dlažby bl. 630 v Mostě

Inženýrské stavby

Vodohospodářské stavby